Tag Archives: chỉ tay

Xem tình duyên của bạn qua đường chỉ tay

– Trong lòng bàn tay mọi người ai cũng có đường tình duyên vậy nhận biết đường tình duyên như thế nào?   Tình yêu và duyên số luôn là thứ hấp dẫn và đầy bí ẩn với mỗi chúng ta trong cuộc sống, thông qua xem bói đường tình duyên trên lòng bàn tay […]

Xem chỉ tay đường học vấn

– Các nhà xem tướng tay cho rằng đường học vấn gắn liền với tâm trí của chủ nhân, cho thấy cách nó hoạt động, bao gồm cách học tập, giao tiếp, trí tuệ và khát khao học hỏi. Sau đường tình duyên, đường học vấn là đường chỉ tay thứ hai được các nhà […]

Nếu bàn tay bạn có đường này thì đời bạn sẽ sống trong sung sướng

Bàn tay xuất hiện chữ M. Chữ M xuất hiện trên bàn tay. Chữ M được tạo ra từ đường đời, số mệnh, trí đạo và tâm đạo. Nếu chữ M xuất hiện rõ nét thì đó là bàn tay của người có tiền. Bàn tay xuất hiện chữ M Bàn tay xuất hiện chữ […]

Xem bói chỉ tay, Tam tài vân, đỉnh cao của danh lợi

Trên bàn tay con người có ba dường chỉ tay chính, trong tướng thuật thì đó chính là tam tài văn. Từ trên di xuống dược chia thành thiên văn, địa văn và nhãn văn. Tam tài văn là ba đường chỉ tay chính trên bán tay con người. Cho dù là con người ở […]