Tag Archives: hướng

Điềm báo khi nhang tắt !

Một nén hương chia ra làm 3 phần, nếu bị tắt vào phần nào thì báo lên ở phần đó như sau: – Phần cuối (từ vị trí còn 1/3 đến hết) Phần này thường liên quan tới Thổ Công, Gia tiên tiền tổ. Báo rằng gia trạch chưa yên; có sự động long mạch; […]

24 Sơn Hướng trong phong thủy

24 Sơn, 8 Hướng trên la bàn Hậu thiên Bát quái của Văn Vương được chia làm 8 hướng đều nhau, với mỗi hướng đi liền với một số của Cửu tinh: hướng BẮC (số 1), ĐÔNG BẮC (số 8), ĐÔNG (số 3), ĐÔNG NAM (số 4), NAM (số 9), TÂY NAM (số 2), TÂY […]