Tag Archives: phật dạy

Lời dạy cuối cùng của Phật

Dưới đây là tóm tắt những lời dặn dò cuối cùng của Đức Phật . Thật ra Đức Phật đã đau yếu từ ba tháng trước và đã khởi sự dặn dò người đệ tử thân cận nhất là A-nan-đà. Đức Phật bảo A-Nan-Đà tập họp các đệ tử để nghe giảng và thông báo […]

Hãy nhớ đạo làm người theo lời Phật

Lời phật – Những lời mà Đức Phật dạy chúng sinh thì luôn rất ý nghĩa với tất cả mọi người, với mọi thời đại thì những lời dạy này vẫn còn rất ý nghĩa Lời phật dạy : Tránh bốn việc ác và sáu việc làm hao tổn tài sản Khi Phật ở tại […]

7 loại vợ được phân biệt theo Kinh thế nào ?

Người vợ đoan chính theo như lời Phật dạy, là người phụ nữ biết cương – nhu, không ỷ thế giàu có hay xinh đẹp mà khinh mạn chồng, tướng mạo từ tâm, đoan chính không phải là vẻ đẹp bên ngoài mà là nội tâm bên trong. Phụ nữ sinh ra có thiên chức […]

Phật dạy “Nhẫn” là gì ?

Chữ nhẫn nhục này có nhiều người hiểu theo nghĩa tiêu cực, cho rằng nhẫn là nhục. Vì nhẫn nên chịu thua, vì thua nên nhục. Nghĩ như vậy là sai lầm. Chữ nhẫn trong đạo Phật nghĩa là có sức chịu đựng, có sức an nhẫn. An nhẫn những điều trái tai, gai mắt, […]